korzina 35 white

35 белых роз в корзине

1,700.00 грн.